Prawny

PREZENTACJA STRONY WYDAWCY:


Siedziba:

Street / Nr: 19138 26th Ave # 214
Kod pocztowy: V3Z 3V7
Miasto: Surrey, BC,
Kraj: Kanada

Z serwisem członkowskim można się skontaktować pod następującym adresem: contact@beewik-shop.com

GOSPODARZ :
Inc. St. Petersburg Ottawa, ON K1N 5T5 Canada

DYREKTOR PUBLIKACJI:
Hugo Bishop, jako kierownik witryny Beewik-Shop.com

NUMER DEKLARACJI CNIL:
18893945

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Strona internetowa www.beewik-shop.com i każdy z jej elementów są wyłączną własnością BEEWIK SHOP. Są one chronione kodeksem własności intelektualnej

Marques